Działania Fundacji ukierunkowane są na wspieranie zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu, wzmacnianie jego konkurencyjności i pozytywnego wizerunku wśród interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych m.in. poprzez realizację działań własnych i/ lub z partnerami zewnętrznymi, a także promując i wspierając działania o charakterze edukacyjnym, naukowym, prospołecznym, prośrodowiskowym podejmowane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu, wykładowców i studentów.

Co robimy

Fundacja
PRO UNIVERSITATIS


NAUKA - EDUKACJA –


WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ

Aktualności