RAPORT Z DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY ORAZ PROMOCJI IDEI SPRAWIEDLIWEGO HANDLU/ FAIR TRADE W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM, 7.06.2019 r.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie upowszechnia wiedzę i promuje ideę Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade od jesieni 2017 r., a od dn. 4 kwietnia 2019 r. włączył się w realizację ogólnopolskiej kampanii „Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu” (działanie zainicjowane i koordynowane przez Fundację „Pro Universitatis”).

Działania te są ukierunkowane na uzyskanie przez Uniwersytet tytułu Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu/ Fair Trade University i byłby to pierwszy w Polsce tytuł przyznany uczelni wyższej.

Kampania jest częścią międzynarodowego ruchu Fairtrade Towns, obejmującego nie tylko miasta, ale i jednostki edukacyjne, miejsca pracy itp. Obywatelski ruch Fairtrade Towns gromadzi osoby i organizacje, które promują Sprawiedliwy Handel jako formę wspierania mieszkańców krajów globalnego Południa. Wśród polskich miast, tytuł Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu otrzymały Poznań i Jelenia Góra.

Korzyści z udziału w kampanii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:
– wykładowcy i studenci zdobywają wiedzę i świadomość na temat znaczenia działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
– włączenie w kampanię i wypełnienie kryteriów uprawnia do otrzymania dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
– tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu wzmacnia wizerunek uczelni jako organizacji aktywnie zaangażowanej w realizację trzeciej misji, kształtującej odpowiedzialne postawy społeczne i zachowania konsumenckie.
– tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu daje pierwszeństwo w spotkaniach z ciekawymi gośćmi (np. z producentami ze Sprawiedliwego handlu) zaproszonych przez organizatorów kampanii, którzy jednocześnie oferują swoje wsparcie merytoryczne dla studentów i wykładowców.

Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii.

Raport z realizacji działań w Uniwersytecie Pedagogicznym przesłany został w dn. 7 czerwca 2019 r. do organizatorów kampanii. Składa się z dwóch części. Część I dotyczy działań realizowanych od jesieni 2017 r. do czasu formalnego włączenia się Uniwersytetu do kampanii „Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”. Część II obejmuje działania od dn. 4 kwietnia 2019 r., kiedy JM Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał deklarację poparcia Uniwersytetu dla idei Sprawiedliwego Handlu i powołano grupę koordynującą realizację kampanii składającą się z wykładowców i studentów UP.

RAPORT_część 1_Kampania „Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”
RAPORT_część 2_”Kampania Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu”